top of page

קורות חיים מקצועיים באנגלית

Professional English CVs Highlighting your qualifications

English For Israel CV.jpg

קורות חיים מרשימים הם שלב מהותי וחיוני בתהליך הגשת מועמדות לעבודה
ומטרתם לספק תמונה תמציתית של הכישורים, הניסיון והיכולות שלך
ובכך להעניק לקורא תמונה מיידית ולספק למעסיקים פוטנציאליים רושם ראשוני חזק.

קורות חיים באנגלית יאפשרו ויסייעו לך להגיש מועמדות לעבודה
בחברות וארגונים בין לאומיים רבים הפועלים בעולם. 

למי זה מתאים

קורות חיים מקצועיים באנגלית מתאימים לכל מי שרוצה ליצור רושם ראשוני חזק ובעיקר למי ש:

רוצה ליצור רושם ראשוני חזק

וחשוב לו להיראות מקצועי, מהימן ואטרקטיבי על ידי מעסיקים פוטנציאליים.

רוצה להגיש מועמדות לעבודה בחברה או ארגון בינלאומי

כאשר חלק מפעילות החברה מתקיים מחוץ לארץ, החברה לרוב תדרוש קורות חיים באנגלית ורצוי להרשים!

רוצה להגיש מועמדות לחברות הייטק

חברות הייטק לרוב דורשות קורות חיים באנגלית גם מכיוון שחלק נכבד מהעבודה מתבצע בשפה האנגלית וגם כי חלק גדול מהן פועל גם מחוץ לארץ.

ישנה חשיבות רבה ביצירת קורות חיים תמציתיים, במסגרת של עמוד אחד,
אך יחד עם זאת גם לכלול בהם את עיקר המהות הרלוונטית לעבודה.

קורות חיים כאלה, מבטיחים הצפה מיידית של המידע הכלול בהם, משפיעים על הקורא
ומאפשרים לו להבין בדיוק מהם מאפייני המועמד והתכונות העיקריות שלו,
וזאת מבלי להיות מוצף במידע עודף ומיותר.

bottom of page